Výber liekov v zahraničí

V prípade, že sa chystáte do zahraničia v rámci Európskej únie a budete si potrebovať vybrať predpísané lieky v zahraničí nemalo by to spôsobovať komplikácie. Požiadajte svojho lekára o takzvaný cezhraničný lekársky predpis.

Údaje na cezhraničnom lekárskom predpise

Zahraničný lekársky predpis musí obsahovať základné údaje:

Údaje o pacientovi: meno, priezvisko a dátum narodenia,

Údaje o predpísanom lieku: názov, formu, množstvo, koncentráciu a dávkovanie,

Údaje o predpisujúcom lekárovi: meno, priezvisko, adresa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, odbornosť, kontaktné údaje (telefonický a emailový kontakt), podpis a dátum vystavenia lekárskeho predpisu.

Elektronický predpis

Ani systém elektronického zdravotníctva nie je úplne dokonalý. Preto v prípade, ak vám lekár predpíše liek elektronicky, odporúčame vyžiadať si ho aj v papierovej podobe, aby ste sa vyhli situácii, že vám elektronický recept v zahraničí nebudú chcieť uznať.

Európsky preukaz poistenca a platby za lieky

Ak disponujete európskym preukazom zdravotného poistenia, v prípade výberu lieku v inej členskej krajine zaplatíte za lieky takú sumu, ako zaplatí občan danej krajiny. Ak preukaz európskeho poistenia nemáte, budete musieť za lieky zaplatiť plnú sumu. Následne po návrate na Slovensko môžete požiadať vašu zdravotnú poisťovňu o náhradu týchto nákladov.

„Iný kraj - iný mrav“ alebo pozor na lehoty

Lehota, v ktorej vám lekárnik v zahraničí môže liek vydať sa spravuje vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny v ktorej si liek chcete vybrať. Na Slovensku je táto lehota pri štandardných baleniach liekov 7 dní. Lehota sa skracuje v závislosti od toho, či daný liek obsahuje antibiotikum alebo omamné a psychotropné látky. Tieto lehoty sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Island, Nórsko a Lichtenštajnsko

Zahraničný lekársky predpis vám musia prijať aj na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku aj napriek tomu, že nie sú členskými štátmi Európskej únie. Pravidlá o cezhraničných receptoch platia aj tam. Vo Švajčiarsku so zahraničným receptom nemusíte uspieť. Švajčiarsko totiž nie je povinné prijať zahraničné predpisy.  

Kde sa pýtať?

Ak máte otázky v súvislosti s výdajom liekov v zahraničí, alebo vám lekárnik v zahraničí odmietne liek vydať, môžete sa obrátiť na príslušné štátne orgány jednotlivých členských štátov. Kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_sk.htm?topic=health


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts