Pri vyberaní nepovolených poplatkov sa obráťte na VÚC!

Určite ste sa už stretli so situáciou, kedy si od vás lekár vypýtal poplatok za objednanie na vyšetrenie, vypísanie lekárskeho poukazu či za prednostné vyšetrenie. Všetci dobre vieme, že niektoré poplatky, ktoré lekári vyberajú sú nepovolené. Aké konkrétne poplatky od vás nemôže pýtať lekár? Ktoré môže? Čo to je ročný registračný poplatok? Môže ho od vás lekár vyžadovať? Kde sa môžete obrátiť ak od vás lekár bude vyžadovať poplatok, ktorý nemôže? Aj o týchto skutočnostiach sa dozviete v tomto článku.

Poplatky, ktoré lekár nemôže vyžadovať

Lekári nemôžu požadovať úhradu za:

 • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
 • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
 • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
 • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
 • výmenný lístok k špecialistovi,
 • prednostné ošetrenie.

Podľa zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia sa z verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú aj:

 • zdravotné výkony, ktoré vedú k zisteniu choroby,
 • zdravotné výkony, poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb.

Súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie pacienta na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu či potvrdenie o návšteve lekára.

Čo to pre vás znamená?

Keďže vyššie uvedené úkony ( objednanie, vypísanie, potvrdenie)  sú súčasťou zdravotného výkonu, ktorý je plne hradený z verejného zdravotného poistenia, lekár by od vás nemal vyžadovať za tieto úkony žiadne peniaze. Prečo? Pretože tieto úkony mu prepláca vaša zdravotná poisťovňa. Podľa zákona poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu,  nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia. Jednoducho povedané, ak váš lekár má uzavretú zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou, tak v tomto prípade lekár od vás nemôže vyberať poplatok za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa mu uhradí z vášho zdravotného poistenia. Inak povedané, lekár nemôže zároveň mať za zdravotnú starostlivosť zaplatené v plnej výške aj od zdravotnej poisťovni aj od vás.

Povolené poplatky

Lekári môžu požadovať úhradu napríklad za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, napr. za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, či na zbrojný pas. Je to tak preto, lebo v tomto prípade nejde o zdravotnú starostlivosť poskytnutú zo zdravotnej indikácie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu za takého úkony požadovať úhradu.

Môže špecialista opýtať poplatok za výdaj karty inému špecialistovi?

Odpoveď je jasná a stručná, NIE! Zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže za takýto úkon požadovať úhradu, keďže nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ani službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Ročný registračný poplatok

Takýto poplatok nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti NEMÔŽE požadovať úhradu takéhoto poplatku. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti NEMÔŽE takouto úhradou ani podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ako je to s poplatkami za PN alebo OČR?

Za vystavenie PN ani OČR pacient v ambulancii neplatí. Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (v zmysle § 156 zákona o sociálnom poistení) uhrádza Sociálna poisťovňa priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá dôvod žiadať úhradu za predmetné zdravotné výkony od poistenca, ale priamo od Sociálnej poisťovne.​

Kde sa obrátiť v prípade vyberania nedovoleného poplatku u lekára?

Podnet/sťažnosť je možné podať priamo na samosprávny kraj teda VÚC. Na stránke e-vuc.sk nájdete potrebné informácia. Podnet je možné podať buď písomne alebo elektronickou poštou na emailovú adresu, ktorá je uvedená na stránke.

Pri podávaní  písomného podnetu je potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko, adresu, prípadne telefonický alebo emailový kontakt osoby, ktorá podnet podáva,
 • identifikačné údaje o lekárovi alebo nemocnici,
 • opis problému s určením časového obdobia.

Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts