Ponaučenie z kauzy týkajúcej sa operácie nesprávneho oka

Nedávno zarezonovala v médiách informácia o tom, že pacientovi bola v nemenovanej nemoci vykonaná operácia nesprávne, pretože pacientovi operovali jeho zdravé oko namiesto toho chorého. V dôsledku toho prišiel pacient o svoj zrak úplne. U pacienta tak došlo k vzniku škody na zdraví. Kto však ponesie zodpovednosť za takéto pochybenie?

KAUZA OPERÁCIE NESPRÁVNEHO OKA

V jednej zo slovenských nemocníc došlo k tomu, že lekárka zoperovala pacientovi nesprávne oko. Konkrétne to zdravé, v dôsledku čoho nakoniec prišiel pacient o obe oči. V konečnom dôsledku to pre pacienta znamenalo, že mu bola spôsobená škoda na zdraví. Lekárka svoju vinu priznala a prevzala za svoje pochybenie plnú zodpovednosť. Pre médiá sa vyjadrila, že hoci išlo o tímovú prácu, zodpovednosť je najmä na operatérovi, ktorým bola práve ona. Aktuálne je podaný podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a podľa informácií z médií sa týmto prípadom začala zaoberať aj polícia. 

Otázka zodpovednosti za škodu na zdraví spôsobenú nesprávne vykonanou operáciou je komplikovaná a zložitá problematika. Pre vznik zodpovednosti a uplatňovanie nárokov z nej je veľmi dôležité zodpovedať otázku „Kto nesie zodpovednosť?“ 

 

POZOR! ZODPOVEDNOSŤ ZA VZNIK ŠKODY NA ZDRAVÍ SA MÔŽE KRÁTIŤ, AK NA NEJ PARTICIPUJE SAMOTNÝ PACIENT

Je dôležité podotknúť, že v prípade vzniku škody na zdraví ako takej vzniká zodpovednosť za pochybenie priamo zdravotníckemu zariadeniu, v ktorom bola zdravotná starostlivosť pacientovi poskytnutá. Nezodpovedá teda priamo lekár, či sestra, ktorí zdravotnú starostlivosť poskytli, ale poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia.

Vo všeobecnosti môže pri vzniku škody na zdraví pacienta participovať aj samotný pacient. Miera zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za vznik škody na zdraví pacienta preto závisí aj od toho, či k vzniku škody prispel samotný poškodený alebo nie. V prípade, ak vznikla sčasti škoda na zdraví v dôsledku konania pacienta, zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa bude krátiť. S ohľadom na zodpovednosť samotného očkovaného možno dôjsť až k tomu, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nebude niesť žiadnu zodpovednosť.

V prípade spomínanej kauzy však pacient na vzniku škody neparticipoval, a preto padne zodpovednosť priamo na nemocnicu, v ktorej bola pacientovi vykonaná operácia.

 

TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Trestný zákon upravuje niekoľko trestných činov, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Trestnoprávna zodpovednosť je v niektorých prípadoch priamo spojená s konkrétnym zdravotníckym pracovníkom. Spomenieme napr. trestný čin usmrtenia, ktorého podstatou je spôsobenie smrti inému z nedbanlivosti. V prípade tohto trestného činu je trestná sadzba až do 3 rokov odňatia slobody (k tomu pozri § 149 Trestného zákona). 

Ďalším trestným činom, ktorý prichádza do úvahy v prípade poškodenia zdravia, je trestný čin ublíženia na zdraví, kde v prípade ublíženia na zdraví v dôsledku porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej zákonom, môže dôjsť k odsúdeniu na trest odňatia slobody až na 1 rok (k tomu pozri § 158 Trestného zákona).


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts