Platnosť lekárskeho predpisu a poukazu

Právna úprava lekárskeho predpisu je uvedená v zákone č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Lekársky predpis, v hovorovej reči častokrát označovaný ako recept, je úradné tlačivo, ktorým lekár žiada lekárnika o vydanie (prípadne prípravu) lieku pacientovi.

Obsahuje osobné údaje pacienta, taktiež údaje o lekárovi, ktorý recept predpisuje, no najmä údaje o lieku. To znamená názov lieku, počet balení, dávkovanie, časový režim užívania, diagnóza a ďalšie informácie, aby mohol lekárnik správne vydať liek a informovať pacienta. Okrem iného sa na lekárskom predpise nachádza pečiatka lekára spolu s podpisom a dátum kedy bol lekársky predpis vystavený, pretože tento dátum je určujúci pre platnosť lekárskeho predpisu.

Platnosť lekárskeho predpisu je:

  1. sedem dní na hromadne vyrábaný humánny liek a individuálne pripravovaný humánny liek, ak neobsahuje protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny,
  2. päť dní na humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny,
  3. tri dni na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika,
  4. jeden deň na humánny liek predpísaný lekárom lekárskej služby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej služby.

Platnosť lekárskeho poukazu je jeden mesiac. Platnosť lekárskeho poukazu na individuálne zhotovenie ortopedicko-protetickej zdravotníckej pomôcky na mieru alebo stomatologickej zdravotníckej pomôcky na mieru je tri mesiace.

Dôležité pravidlo

Deň vystavenia lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu sa do lehoty platnosti nezapočítava. To znamená, že ak lekársky predpis bude vystavený napríklad 10. 2. 2020, tak lehota sa bude počítať až nasledujúci deň. V tomto prípade lekársky predpis bude platný do 17. 2. 2020.

Aký je rozdiel medzi lekárskym predpisom a lekárskym poukazom?

Rovnako ako lekársky predpis aj lekársky poukaz je úradné tlačivo, prostredníctvom ktorého lekár komunikuje s lekárňou.

Na rozdiel od lekárskeho predpisu, ktorým sa v zásade lekár predpisuje pacientom lieky, lekársky preukaz je tlačivo na výber zdravotníckej pomôcky.

Na základe lekárskeho poukazu lekár pacientovi predpisuje bežné zdravotnícke pomôcky, ako napríklad paličky, barly, chodítka ale aj zdravotnícke pomôcky, ktoré sú vyrábané na mieru pre konkrétneho pacienta ako napríklad ortopedická obuv, vozíky, postele a iné.

Na jednom tlačive lekárskeho poukazu predpisujúci lekár môže podpísať len jeden druh zdravotníckej pomôcky.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts