Pacient má právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie

Výkony zapísané v zdravotnej dokumentácii, ktoré nikdy neboli zrealizované, alebo naopak taký, ktorý vykonaný bol, ale v zdravotnej „karte“ sa neobjavil. Aj s takýmito situáciami sa stretávajú pacienti, ktorí sa rozhodnú nazrieť do svojej zdravotnej dokumentácie. Malo k tomu dôjsť i v prípade tragédie malého chlapčeka Jakubka z Oravy, ktorý zomrel.

Matka Jakubka pre denník SME uviedla, že mnoho vecí, ktoré sú uvedené v zdravotnej dokumentácii sa tak vôbec nestali. Napríklad keď chlapčekovi dali klystír, tak po ňom vôbec nekakal. V zdravotnej dokumentácií je uvedené, že mal pošpinenú plienku, pričom podľa matky Jakubka je taký údaj nepravdivý.Aj v tom je rozpor. Matka Jakubka bude musieť preukázať, že tvrdenie v zdravotnej dokumentácií je nesprávne. Preto, aby ste sa tomu vyhli, kontrolujte si svoju zdravotnú dokumentáciu. Je dôležité, aby bol vo vašej dokumentácií zapísaný skutočný stav.

Čo robiť v prípade ak zistíte, že údaje vo vašej zdravotnej dokumentácií sú v rozpore so skutočnosťou?

Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti máte právo nahliadnuť do svojej zdravotnej dokumentácie a to v celom rozsahu. Takéto vaše právo je veľmi dôležité, preto ho netreba ignorovať. Je potrebné, aby ste si svoju zdravotnú dokumentáciu kontrolovali. Je to dôležité v prípade, ak by ste chceli preukázať, že lekár vám neposkytol zdravotnú starostlivosť správne a v dôsledku toho ste utrpeli škodu na zdraví poprípade nemajetkovú ujmu. Je potrebné mať na pamäti, že pacient podľa zákona však nemá právo aktívne ovplyvniť zápis údajov do zdravotnej dokumentácie. To znamená, že lekár nemusí mať váš súhlas alebo potvrdenie nato, že údaje vo vašej zdravotnej dokumentácií sú pravdivé. No v prípade ak si prečítate svoju zdravotnú dokumentáciu a zistíte, že v nej nie je zapísaný nejaký zdravotný výkon alebo práve naopak, je zapísaný  zdravotný výkon, ktorý vôbec nebol zrealizovaný, tak to nenechajte len tak. Zaoberajte sa tým čo najskôr ako je to možné. Minimálne napíšte email o tejto skutočnosti vedeniu nemocnice, aby ste to mali takpovediac „zachytené“. Opíšte v ňom túto skutočnosť a žiadajte, aby údaje, ktoré sa nachádzajú vo vašej zdravotnej dokumentácií boli napravené podľa skutočného stavu.

V prípade, ak zistíte, že v zdravotnej dokumentácií máte napísaný zdravotný výkon, ktorý lekár vôbec nezrealizoval, tak môžete na to upozorniť aj vašu zdravotnú poisťovňu. Upozornite ju, že možno nemocnica si od nich bude účtovať za zdravotnú starostlivosť, ktorá nebola poskytnutá.

Zdravotná dokumentácia je veľmi dôležitý dôkazný prostriedok, z ktorého vychádza znalec pri vyhotovení znaleckého posudku.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts