Neplánovaná zdravotná starostlivosť v zahraničí

Počas vášho pobytu v zahraničí sa môže stať, že ochoriete a budete potrebovať zdravotnú starostlivosť. Viete aké nároky na poskytnutie zdravotnej starostlivosti vám vyplývajú z členstva v Európskej únii? Prečo je potrebné vybaviť si európsku kartičku poistenca? Aké sú limity poskytnutia zdravotnej starostlivosti v zahraničí?

Prečo je dôležitý európsky preukaz poistenca?

V prípade ak počas pobytu v zahraničí (v rámci členských krajín EÚ) ochoriete a budete potrebovať lekárske ošetrenie situáciu vám uľahčí európsky preukaz zdravotného poistenia (ďalej len „európsky preukaz“). Po predložení tohto preukazu máte v členskej krajine EÚ nárok na rovnakú zdravotnú starostlivosť ako domáci občania.

Platba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

Po predložení európskeho preukazu poistenca vám musí byť poskytnutá zdravotná starostlivosť za rovnakých podmienok ako poistencom danej krajiny. To, či bude potrebné za konkrétne poskytnutie zdravotnej starostlivosti zaplatiť závisí od pravidiel danej krajiny. Ak je ošetrenie bezplatné pre občanov danej krajiny, musí byť bezplatné aj pre vás.

Dôležité je taktiež podotknúť, že európsky preukaz platí len v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú napojené na verejné zdravotné poistenie.

Taktiež môže nastať situácia, že v danej krajine si miestni za konkrétne ošetrenie platia priamo u lekára a následne žiadajú náhradu výdavkov vnútroštátne inštitúcie. Ak, je tomu tak, bude sa na vás vzťahovať rovnaký postup. Refundáciu nákladov môžete požiadať v danej krajine, alebo tak môžete urobiť po návrate domov vo vašej zdravotnej poisťovni.

V prípade, ak si nejakú časť nákladov vynaložených na ošetrenie platia poistenci domovskej krajiny bez možnosti dodatočného preplatenia, budete túto čiastku povinný uhradiť aj vy. Nie je vylúčené, že vám vaša domáca zdravotná poisťovňa preplatí všetky náklady spojené s ošetrením.

Cestujem do zahraničia, no európsky preukaz som stratil

V prípade, ak cestujete do zahraničia a európsky preukaz ste stratili alebo mu uplynula platnosť a zdravotná poisťovňa vám do vášho odchodu nestihne vydať nový, požiadajte ju o vydanie Náhradného certifikátu, vystavia vám ho na počkanie. Náhradný certifikát platí 90 dní a je plnohodnotnou náhradou európskeho preukazu.

Európsky preukaz platí aj mimo EÚ, a to v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku a na Islande.

Ak chcete vedieť vopred aké máte nároky pri využití zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ môžete si ich overiť na kontaktom mieste danej krajiny. Zoznam kontaktných miest nájdete na tomto linku. Po vybratí konkrétnej krajiny je potrebné kliknúť na položku zdravie, kde sa vám zobrazia kontakty na jednotlivé inštitúcie.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts