Úvod    Články    Nedostupnosť služieb    Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v pediatrických ambulanciách

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a v pediatrických ambulanciách

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo výzvu, ktorá sa týka zapojenia ambulancií do očkovania proti ochoreniu COVID-19. Od 1. júla sa spustilo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov. Očkovanie sa bude vykonávať očkovacou látkou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. V najbližších riadkoch vám prinášame pár základných informácií o tomto očkovaní.

Očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov nie je žiadnou novinkou. Všeobecní lekári, či pediatri vykonávajú očkovanie v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia a v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení (ďalej len „vyhláška MZ SR“)

V súvislosti s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR pre ambulancie, ktoré sa zapoja do očkovania proti tomuto ochoreniu, odborné usmernenie na vykonávanie očkovania proti COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast (ďalej len „odborné usmernenie“). Toto odborné usmernenie sa vzťahuje na očkovanie registrovanou vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer – BioNTech.

OBJEDNÁVANIE PACIENTOV NA OČKOVANIE

Lekár vás objedná na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobom obvyklým pre danú ambulanciu, čiže elektronicky /napr. e-mail, SMS alebo objednávkový formulár), telefonicky alebo osobne. Pridelený termín očkovanie musíte ako pacient potvrdiť. Ak sa na očkovanie nemôžete dostaviť v stanovenom termíne, musíte o tom bezodkladne informovať svojho lekára, aby ten mohol objednať na uvoľnený termín iného pacienta.

POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS S OČKOVANÍM

Pred samotným výkonom očkovania vás zdravotnícky pracovník (lekár alebo zdravotná sestra) poučia o očkovaní a o očkovacej látke Comirnaty, ktorou sa bude realizovať. Samotné poučenie a informovaný súhlas bude v najbližších dňoch zverejnené aj na webovej stránke www.ambulancia.online. Určite vám odporúčame oboznámiť sa so znením tohto poučenia a informovaného súhlasu vopred, aby ste sa vedeli lekára alebo sestry opýtať na to, čo vám nebolo jasné ešte pred samotným očkovaním. Obsahuje všetky dôležité a zákonom stanovené informácie, ktoré vám poskytnú komplexný pohľad na očkovanie a očkovaciu látku Comirnaty.

Podľa odborného usmernenia vám lekár okrem informovaného súhlasu predloží na vyplnenie a podpis aj anamnestický dotazník. Obsahuje základné otázky ohľadom zdravotného stavu pacienta. Je naozaj veľmi dôležité, aby ste ho vyplnili pravdivo a aby ste lekárovi oznámili všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na podanie očkovacej látky. Určite informujte lekára o tom, aké lieky alebo výživové doplnky užívate a tiež aj o prípadných alergiách, ktorými trpíte. Lekár na základe vami poskytnutých informácií zváži, či je očkovanie možné vykonať.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 nájdete na webovej stránke prevádzkovanej Ministerstvom zdravotníctva SR www.slovenskoproticovidu.sk alebo tiež na webovej stránke www.ambulancia.online.


Zaregistrujte svoj prípad a získajte zastupovanie za ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK. Vašu šancu posúdime
ZADARMO do 48 hodín!
Registrácia prípadu
facebook posts